Aktualności

Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów załatwianych spraw w PINB dla miasta Rzeszowa od 16.03. br.

                                                                                                                                                                                                                                                            Rzeszów, 16.03.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

        W związku z zaistniałą w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, działając z upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa na podstawie art. 15 zzzzzn1 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r, poz. 1842 z póź. zm.), zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa na okres od 16 marca 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r. (30 dni).
        We wskazanym okresie uprzejmie proszę o ograniczenie podań i wizyt w urzędzie wyłącznie do spraw związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

                                                                                                                                                                                                  Z up. POWIATOWEGO INSPEKTORA
                                                                                                                                                                                                         NADZORU BUDOWLANEGO
                                                                                                                                                                                                           DLA MIASTA RZESZOWA
                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Dawid Borowiec
                                                                                                                                                                                                       Ekspert Nadzoru Budowlanego